Claimonderbouwing

Uw producten bevatten gezondheidsclaims. Dit kan niet zomaar want alle gezondheidsaanprijzingen (reclame, verpakking) voor voeding of voedingssupplementen zijn gereglementeerd.

De Europese Commissie verleent pas na een grondige wetenschappelijke evaluatie de vergunning voor een gezondheidsclaim. Een Artikel 13(1) Europese lijst met algemene gezondheidsbeweringen is van kracht. Sommige kruiden (botanicals) vormen een uitzondering en voor deze producten is er uitstel verleend.

U wenst een nieuwe gezondheidsclaim aan te vragen? Als fabrikant of distributeur moet u een gedetailleerd wetenschappelijk dossier samenstellen en laten goedkeuren door EFSA (European Food Safety Authority). Zomaar enkele artikels samensprokkelen is onvoldoende en wordt nooit goedgekeurd door EFSA. Bespaar u deze moeite.

Het opstellen van een goed literatuurrapport is specialistenwerk. Verlies er geen tijd mee maar contacteer Verno Scientific. Wat krijgt u van ons? Tijdwinst en hoge kwaliteit. U krijgt een gedetailleerd literatuurrapport en Verno Scientific verwerkt deze gegevens in uw claimdossier conform de richtlijnen van EFSA.

Bij Verno Scientific kunt u terecht voor volgende claimdossiers:

  • Artikel 13(5) – Algemene gezondheidsclaims gebaseerd op nieuw wetenschappelijk bewijs
  • Artikel 14(1)(a) – Claims met betrekking tot een ziekterisicobeperking
  • Artikel 14(1)(b) – Claims die verband houden met de ontwikkeling en gezondheid van kinderen
Claimonderbouwing.jpg

Verno Scientific stelt een gedetailleerd claimdossier op ter evaluatie door EFSA:

  • Algemene claims
  • Ziekterisicobeperking
  • Kinderen